Prisvärda insikter för varumärkesansvariga

Kvantifiera öppna svar och associationer
Varumärkets innehåll & styrka
Vad signalerar reklamen?
Varumärkesuppföljning
Marknadsanalys

Fokus

Alla varumärken har ett innehåll. Om du har ansvar för ett varumärke så är det väsentligt att veta vad det innehållet egentligen är.
Ostyrt Minnesvärt Innehåll

Många konsumenter känner förmodligen till ditt varumärke. Förhoppningsvis tycker människor också om det. Men innehåller ditt varumärke verkligen det du tror att det gör? Känner du till varumärkets fulla potential?

Vi hjälper företag att finna viktiga beståndsdelar i sina varumärken. Vi kallar det för ostyrt minnesvärt innehåll. Innehåll som är så starkt att det fastnat i långtidsminnet och bildar och bygger uppfattningen om ditt varumärke. Vilka är uppfattningarna, och hur starka är de?

Vi är bra på att samla in stora mängder öppna svar/kvalitativ data som vi med lingvistisk analys kvantifierar till staplar och diagram. Människors uppfattningar blir kvantitativa resultat.

Vår unika researchmetod och våra nyckeltal för varumärket hjälper dig att få en samlad bild av ditt varumärkes innehåll och dess styrkor och potential. Inga långa, krångliga rapporter. Däremot tydliga bilder med mått på varumärkets huvudsakliga parametrar – med jämförelser i din bransch.

Du kan kalla det för en diagnos eller en ”second opinion”.

 • Distinct

  Hur tydligt och fokuserat är ditt varumärkesinnehåll?

 • Passion Level

  Hur väl bygger ditt varumärkes beståndsdelar något positivt?

 • Emotional Share

  Hur väl emotionellt laddat är ditt varumärke?

 • Distinguishing

  Särskiljer sig ditt varumärke från kategorin?

För Vilka

För beslutsfattare kring varumärken och människor i deras team.
VARUMÄRKESANSVARIGA

För Brand managers och produktchefer som vill vidga perspektiven kring sina varumärkens innehåll.

Vilka kännetecken har varumärket och vilket innehåll är det som bygger eller stjälper? Varför är ditt varumärke laddat på detta sätt, hur kan det förbättras?

Vi ger er en ”second opinion”

MARKNADSCHEFER

För marknads- och kommunikationsansvariga som önskar uppföljning av sina varumärkens styrka och position.

Våra nyckeltal ger dig värden på varumärkets primära parametrar. Inte bara på dig, utan även dina konkurrenter.

Till affärsplanen, marknadsplanen eller företagets Balanced Score Card

ANALYTIKER

För analytiker och planners som söker nya insikter om varumärken.

Hur ser bilden av varumärket ut idag och vilka beståndsdelar kan vi bygga vidare på? Hur fördelar sig laddningarna? Vilka är de viktigaste drivkrafterna?

Gör en check! Att använda som ingångsvärden i varumärkes- och kommunikationsarbetet

SPONSORANSVARIGA

För dig som är sponsoransvarig och vill utforska karaktären och styrkan i ett sponsorobjekt.

Vilka är krafterna i det som ska sponsras, eller det som du säljer sponsring för? Matchar det med specifika företag?

Vi ger er innehållet i objekten som bygger uppfattningen om ditt varumärke.

Ett starkt varumärke består av en positiv uppsättning associationer som tillsammans bildar en unik bild som är enkel att beskriva och förstå, intressant att jobba för och attraktiv att köpa och äga.

Insikter om vem

Vi hämtar insikter från olika grupper, och sannolikheten är stor att deras uppfattning skiljer sig åt. Här är några av dem.
Dina kunder & användare

Från dina kunder och användare kommer insikter som till stor del baseras på kundens upplevelser av produkten och kundkontakten.

Din personal

Din personal ger er insikter som färgas av den organisation och arbetsvardag de lever i.

Allmänheten

Allmänhetens bild är den allmänna uppfattningen. En förutsättning för att ha en uppfattning är dock att man på ett ellar annat sätt känner till varumärket.

Kategorianvändare

Kategorianvändare är goda bedömare. En motorcyklist har vanligtvis mer att säga om Honda, Kawasaki och Triumph, än en person som inte har MC-kort.

Mission ur Passion

En idé om att förbättra med respekt
Djupt innehåll på ett lättförståeligt sätt

Vi har försökt att bygga BrandDiscovery för att spegla vår gemensamma tro på att det går att utvärdera varumärken på ett ingående men enkelt sätt. Att minska ”hokus pokus” och förbättra befintlig kunskap med respekt.

Nyckeltal för varumärkets innehåll

Vi såg ett behov av att få tydliga nyckeltal för varumärkets innehåll, som komplement till t ex kännedom och preferens. Vi såg möjligheten att skapa kvantitativa nyckeltal baserade på ”kvalitativ” data.

Fokus på kommunikation

Om varumärkesansvariga och teamen runt dem på ett enkelt sätt kan följa upp varumärkets nyckelparametrar, så kan deras kraft istället läggas på varumärkestrategin och att skapa kreativ kommunikation.

Ett paket med innehåll

Vår ambition är att det ska vara välgjort, lättförståeligt och användbart. Ett paket med relevant fakta om er viktigaste tillgång; varumärkets innehåll.

Login

 
 
Glömt ditt lösenord?

Kontakta oss

Några frågor? Skicka ett meddelande. Vi återkommer så fort som möjligt.